PLATNENE trake

  • Traka platnena sjaj 3;6;10;15;50mm/50yds
  • Traka platno 3mm/100y =220,00 rsd
  • Traka platno 6mm/50y =150,00 rsd
  • Traka platno 10mm/50y =250,00 rsd
  • Traka platno 15mm/50y =400,00 rsd
  • Traka platno 50mm/50y =750,00 rsd

Ukrasne i dekorativne trake platnene